Företaget Tjänster Våra värden Media Sortering Kontakt Förfrågningar / Feedback

E. Reinikka Oy

Avfallshantering Erkki Reinikka startade sin verksamhet i Karleby år 1976. Han sysselsatte sig själv med en bil.
År 1995 ändrades bolagsformen till aktiebolag.

Vi betjänar Er i Karleby och kommunerna omkring.
Företaget erbjuder tjänster för privathushåll, kommuner, städer, fastighets- och bostadsbolag samt industrin.

Dejour: 050 367 9193

Vi dejourerar må 07.00 - fre 22.00
Dejoureringsnummern är i bruk för brådskande fall (kloakbrunnstömming/kloakrösförstoppningar)Jätehuolto E. Reinikka Oy - Öjantie 43, 68550 Kokkola - 0500 813 784 - jatehuolto@reinikkaoy.fi -